LIÊN HỆ

Địa chỉ: 30 Trần Quang Khải, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Việt Nam

Số điện thoại : (+84) 0258 3826789 – 0258 3736868

Email : info@poseidonnhatranghotel.com